Q&A

640MBメディアをIBMフォーマットした場合のデータ容量はどの位ですか?

1MBを1,000*1,000バイトで計算した場合は628MB、
1MBを1,024*1,024バイトで計算した場合は約599MBくらいで表示します。
Q&A番号 1921
このQ&Aの対象製品 DTST-H640 DTST-H640/UPCIN DTST-S640 DTST-S640/UPCIN MOF-640 MOF-640/98 3P MOF-640/SPCI MOF-640B MOF-H640 MOF-H640/UPCI MOF-H640B MOF-R640 MOF-R640/UPCIN MOF-R640B MOF-S640 MOF-S640/983 MOF-S640/SPCI MOF-S640/UPCIN MOF-S640B RM-MO640F MOA-S640W MOF-SM640B MOF-RM640B MOF-SM640 MOF-SM640/UN MOF-RM640 MOF-RM640/UN MOA-SM640W

検索結果一覧に戻る

このページのトップへ
PC版を表示