Q&A

「Magical Finder」で使用しているポート番号を教えてください。


<内容>

ご利用の製品では、MagicalFinderはUDPの51065番ポートを使用しています。
Q&A番号 19456
このQ&Aの対象製品 HDL-AV250 HDL-XR4.0 HDL-XR2.0 HDL-XR6.0 HDL-XR8.0 HDL-XR1.0/2D HDL-XR2U4.0 HDL-XR2U6.0 HDL-XR2U2.0 HDL-XR2U8.0 HDL-XR2.0/R HDL-XR4.0/R HDL-XR8.0/R HDL-XV2.0 HDL-XV1.0/2D HDL-XV2.0/2D HDL2-A4.0 HDL2-A2.0 HDL2-A6.0 HDL2-AH2.0 HDL2-AH4.0 HDL2-AH6.0 HDL-A1.0 HDL-A2.0 HDL-AH1.0 HDL-AH2.0 HDL-AH3.0 HDL-A3.0 HDL-XR12T HDL-XR2U12T HDL-XV12T HDL-XR4.0/TM3 HDL-XR8.0/TM3 HDL-XV2.0LP HDL-XR2.0/TM3 HDL-A2.0/E HDL2-A4.0/E HDL-A2.0S HDL-A3.0S HDL-XR2U4.0W HDL-XR2U8.0W HDL-XR2U12TW HDL-XR2.0W/2D HDL-XR6.0W/2D HDL-XR4.0W/2D HDL-XR8W/TM3 HDL-XR4W/TM3 HDL-XR12W/TM3 HDL-XR2.0W HDL-XR4.0W HDL-XR8.0W HDL-XR12TW HDL-XR12W/TM5 HDL-XR8W/TM5 HDL-XR4W/TM5 HDL-XV12W HDL-XV16W HDL6-H18 HDL6-H6 HDL6-H24 HDL6-H12 HDL-XR16W/TM3 HDL-XR16W/TM5 HDL-XR16TW HDL-XR2U16TW HDL2-H8 HDL2-H4/TM3 HDL2-H4 HDL2-H6/TM3 HDL2-H8/TM3 HDL2-H4/TM5 HDL2-H6 HDL2-H6/TM5 HDL2-H8/TM5 HDL-XR8.0W/2D HLS-C1.0 HDL-A3.0R HDL2-A2.0R HLS-C2.0 HLS-C500 HDL-A2.0R HDL2-A4.0R HDL2-A6.0R HDL2-H12/TM3 HDL2-H12 HDL2-H12/TM5 HDL6-H36 HDL-A2.0R/E HDL2-A4.0R/E HDL-AH2.0W HDL-AH1.0W HDL-AH3.0W HDL2-AH2.0W HDL2-AH4.0W HDL2-AH6.0W HDL2-H2/TM5 HDL2-H2 HDL2-H2/TM3 HDL-A2.0RT HDL2-A6.0RT HDL-A3.0RT HDL2-A2.0RT HDL2-A4.0RT HDL4-H24R HDL4-H16R HDL4-H8R HDL4-H12R HDL4-H4R HLS-C500SHF HLS-C2.0HF HLS-C1.0HF HDL4-H8EX HDL4-H24EX HDL4-H16EX HDL4-H12EX HDL4-H4EX HDL2-A8.0RT/E HDL-A4.0RT/E HDL2-A12RT/E HDL2-A6.0RT/E HDL-T2NV HDL-T3NV HDL-TC1 HDL-TC500 HDL-T3WH HDL-T2WH HDL2-H2/R HDL2-H4/R HDL2-H8/R HDL-AA1 HDL-AA2 HDL-AA3 HDL-AA1/E HDL-AA2/E HDL-AA1W HDL-AA2W HDL-AA3W HDL-AA3/E HDL2-AA2 HDL2-AA4 HDL2-AA6 HDL2-AA2W HDL2-AA4W HDL2-AA6W HDL2-AA2/E HDL2-AA4/E HDL2-AA0/E

検索結果一覧に戻る

このページのトップへ
PC版を表示